Hva er kabotasje?

AUF-leder Mani Hussaini var denne uken ute i media med krav om at Arbeiderpartiet skal si nei til EUs nye kabotasjeregler, for å verne om ordnede kår i transportsektoren. Kabotasje er imidlertid et fremmedord for mange. Her kommer en liten oppsummering av hva kabotasje er, og hva EUs nye kabotasjeregler går ut på.


Hva er kabotasje?
Kabotasje regnes som transport mellom to steder som begge er i et annet land enn det sjåføren er fra (er registrert i). Dersom en lastebil transporterer et lass med varer fra Riga i Latvia til Oslo regnes det ikke som kabotasje. Dersom den samme lastebilen derimot benytter anledningen til å transportere nye varer fra Oslo til Stavanger og tilbake snakker vi om kabotasje.

Hvorfor er dette problematisk?
Gitt at lastebilsjåføren er pliktet å forholde seg til norske lønns og arbeidsvilkår, samt krav til sikkerhet, ville ikke dette bydd på store problemer. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Grunnet EUs kabotasjeregler kan transportselskapet utføre et visst antall oppdrag i Norge, uten å måtte forholde seg til våre regler. Det gir mer utrygghet på veiene og legger et press på lønns og arbeidsvilkår.

EUs nye kabotasjeregler
EU har nylig revidert sine kabotasjeregler. Den viktigste delen av denne revideringen går ut på at man fjerner grensen på hvor mange oppdrag sjåfører kan ta på seg, før de blir forpliktet til å følge norske regler. I stedet setter EU en grense på 5 dager. Det betyr i praksis at et transportselskap kan ta oppdrag i Norge en hel arbeidsuke, ta helgen i Sverige, og komme tilbake for en ny arbeidsuke. Dette uten å på noen måte måtte forholde seg til norske krav om hviletid, lønn, sikkerhet.

Derfor heier vi på AUF i denne saken og håper at de lykkes med å ta kampen opp mot Arbeiderpartiet!

Ønsker du å lese mer om kabotasje kan du gå inn her

reLATERT

Se alle arrangementer

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Valgkomiteens innstilling!

02. april 2023

Bli kjent med ny generalsekretær!

21. april 2022

Vi har ansatt Abdi Said som ny generalsekretær. Vi har fått stille han litt spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han

Er du vår nye generalsekretær?

10. mars 2022

Er du opptatt av å holde orden i sakspapirene, liker du tall og interesserer deg for europeisk og internasjonal politikk? Vil du jobbe med administrasjon og organisere den unge nei-bevegelsen i hele landet? Har du gode ideer for hvordan en kan drifte en organisasjon best mulig, og er god på å skape engasjement blant de rundt deg? Da er stillingen som generalsekretær hos oss noe for deg!

Bli med på slampoesi-workshop!

26. aug. 2020

Er du nysgjerrig på slampoesi? Vil du lære å holde bedre appeller? Da bør du melde deg på slampoesi-workshop!

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

25 år siden folket sa nei til EU

03. des. 2019

I disse dager feirer vi 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap. Er det ikke snart på tide at vi får si vår mening om EØS-avtalen også?