Snøkrabbesaken – delikatesse til besvær

I EØS-avtalen mellom Norge og EU er handel med fiskeri- og landbruksprodukter regulert i egne avsnitt som det forhandles om hvert år eller annethvert år. Norge har en bilateral fiskeriavtale med EU fra 1980, og samarbeidet ble utvidet ved inngåelsen av EØS i 1992.

Det har hele tida ligget til grunn at Norge ikke er del av EUs felles fiskeripolitikk. Forskjellig politikk på fiskerifeltet har likevel skapt noen problemer i samarbeidet, og mest kjent de siste årene er kanskje saken om snøkrabben.

FNs Havrettskonvensjon fra 1982 regulerer bestemmelser om hav og suverenitet. Kyststater har suverene rettigheter i det som heter den økonomiske sonen. Den økonomiske sonen til en kyststat kan strekke seg til og med 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt ut i fra, med mindre den støter opp mot annen stats jurisdiksjonsområde. Norge har fiskeriavtaler som gjelder fra 12 til 200 nautiske mil med Russland, Færøyene, Grønland, Island og EU. Slike avtaler gjelder også i fiskevernsonen rundt Svalbard.

Det var opprettelsen av disse økonomiske sonene i 1977 som førte til et tettere samarbeid mellom Norge og EU. Hovedinnholdet i avtalen er at Norge og EU skal tillate fiskefartøy fra den annen part å fiske innenfor sitt jurisdiksjonsområde. Kvotene reguleres årlig gjennom forhandlinger mellom partene. Hav utenfor den økonomiske sonen kalles for Smutthullet. Det defineres som åpent hav hvor alle kan fiske, men både russisk og norsk kontinentalsokkel strekker seg inn i Smutthullet.

Det er her EU så sitt snitt å utnytte Smutthullet. Snøkrabbe er en krabbeart som var ny i norske havområdet fra 2012 – 2013 av. I Japan, Sør-Korea og USA regnes snøkrabben som en delikatesse. Norge la ned forbud i 2014 mot fisking av snøkrabbe utenfor Svalbard, men EU delte likevel ut kvoter på snøkrabbe til Litauen, Latvia og Spania. Norge gikk rettens vei og fikk medhold av ESA. EU mente dette lå utenfor Norges jurisdiksjon i smutthullet, men det de «glemte» var at havbunnen tilhører norsk sokkel. Sokkelen kan strekke seg helt ut til 350 mil, altså utenfor den økonomiske sonen.

Ettersom snøkrabben nettopp krabber på havbunnen er den ikke en del av avtalen mellom Norge og EU. Norge har så langt kun gitt tillatelse til å fange snøkrabbe til et begrenset antall norske fartøy. Essensen i konflikten ligger altså mellom Svalbardtraktaten som gir alle land rett til å drive fiske i området og havbunnen som norsk sokkel og territorium. EU mener Svalbardtraktaten gir dem rett til å dele ut kvoter på snøkrabbe. Til tross for at Norge fikk medhold av ESA har EU delt ut nye kvoter for snøkrabbe for 2018. Det kan se ut som saken ender opp i FN og den internasjonale straffedomstolen i Haag.

reLATERT

Se alle arrangementer

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.

EUs kutt gjør vondt verre

25. okt. 2018

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".