Snøkrabbesaken – delikatesse til besvær

I EØS-avtalen mellom Norge og EU er handel med fiskeri- og landbruksprodukter regulert i egne avsnitt som det forhandles om hvert år eller annethvert år. Norge har en bilateral fiskeriavtale med EU fra 1980, og samarbeidet ble utvidet ved inngåelsen av EØS i 1992.

Det har hele tida ligget til grunn at Norge ikke er del av EUs felles fiskeripolitikk. Forskjellig politikk på fiskerifeltet har likevel skapt noen problemer i samarbeidet, og mest kjent de siste årene er kanskje saken om snøkrabben.

FNs Havrettskonvensjon fra 1982 regulerer bestemmelser om hav og suverenitet. Kyststater har suverene rettigheter i det som heter den økonomiske sonen. Den økonomiske sonen til en kyststat kan strekke seg til og med 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt ut i fra, med mindre den støter opp mot annen stats jurisdiksjonsområde. Norge har fiskeriavtaler som gjelder fra 12 til 200 nautiske mil med Russland, Færøyene, Grønland, Island og EU. Slike avtaler gjelder også i fiskevernsonen rundt Svalbard.

Det var opprettelsen av disse økonomiske sonene i 1977 som førte til et tettere samarbeid mellom Norge og EU. Hovedinnholdet i avtalen er at Norge og EU skal tillate fiskefartøy fra den annen part å fiske innenfor sitt jurisdiksjonsområde. Kvotene reguleres årlig gjennom forhandlinger mellom partene. Hav utenfor den økonomiske sonen kalles for Smutthullet. Det defineres som åpent hav hvor alle kan fiske, men både russisk og norsk kontinentalsokkel strekker seg inn i Smutthullet.

Det er her EU så sitt snitt å utnytte Smutthullet. Snøkrabbe er en krabbeart som var ny i norske havområdet fra 2012 – 2013 av. I Japan, Sør-Korea og USA regnes snøkrabben som en delikatesse. Norge la ned forbud i 2014 mot fisking av snøkrabbe utenfor Svalbard, men EU delte likevel ut kvoter på snøkrabbe til Litauen, Latvia og Spania. Norge gikk rettens vei og fikk medhold av ESA. EU mente dette lå utenfor Norges jurisdiksjon i smutthullet, men det de «glemte» var at havbunnen tilhører norsk sokkel. Sokkelen kan strekke seg helt ut til 350 mil, altså utenfor den økonomiske sonen.

Ettersom snøkrabben nettopp krabber på havbunnen er den ikke en del av avtalen mellom Norge og EU. Norge har så langt kun gitt tillatelse til å fange snøkrabbe til et begrenset antall norske fartøy. Essensen i konflikten ligger altså mellom Svalbardtraktaten som gir alle land rett til å drive fiske i området og havbunnen som norsk sokkel og territorium. EU mener Svalbardtraktaten gir dem rett til å dele ut kvoter på snøkrabbe. Til tross for at Norge fikk medhold av ESA har EU delt ut nye kvoter for snøkrabbe for 2018. Det kan se ut som saken ender opp i FN og den internasjonale straffedomstolen i Haag.

reLATERT

Se alle arrangementer

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.

EUs kutt gjør vondt verre

25. okt. 2018

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Det kan være farlig å arbeide i Norge hvis du kommer fra et EU-land

03. sep. 2018

Dette gjesteinnlegget er fra Heismontørenes fagforening og omhandler saken om Ramundas Gudas fra Litauen som kom til Norge for å arbeide. Den unge Litaueren på 21 år havnet i en stygg arbeidsulykke, og innlegget setter fokus på EØS-avtalens svakere sider når det kommer til arbeidsliv og arbeideres rettigheter.

Udemokraten

25. juni 2018

En folkeavstemning innebærer å gi befolkningen i et land en hånd på rattet i saker som er av stor betydning for landet. At Høyre, etter å ha tapt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap, mener at folkeavstemninger er et uegnet verktøy vitner om liten respekt for folkestyret.

EU somlar med palmeolje - nå må Norge gå foran

15. juni 2018

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom og skriver som gjesteskribent om EU parlamentets vedtak natt til 14. juni vedrørende utfasing av bruk av palmeolje.

Vi håper på et grønt nei til EU

11. juni 2018

Forrige uke møtte vi internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Teodor Bruu, for å diskutere hva GU burde mene om norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen og jernbanepakke IV. Vi mener at det finnes mange gode grunner for at Grønn Ungdom burde tilslutte seg samtlige andre ungdomspartier i Norge (med unntak av Unge Høyre og Unge Venstre) og si nei til norsk EU-medlemskap.

EUs finanstilsyn får mer makt

04. mai 2018

Gjennom de siste årene har Norge ved flere anledninger overført myndighet over flere politiske områder til diverse EU-byråer, deriblant finanstilsynet og ACER. Hver gang nei-siden har tatt kampen mot denne typen suverenitetsavståelser har vi blitt møtt med påstander som ”dette er jo helt ukontroversielt” eller ”byrået sitt mandatområde er lite inngripende”.

Liberalisering i 4 omganger - konsekvensene av EUs jernbanepakker

26. april 2018

Den 24. Desember 2017 ble EUs fjerde jernbanepakke gjort gjeldende i unionen. I løpet av 2018 kommer direktivene og forordningene i pakken til Norge. Jernbanepakke IV er et ledd i en lengre trend av tog-privatiseringer fra EU. Her er en liten oversikt over innholdet i de tidligere 3 jernbanepakkene.

Hva går EUs jernbanepakke IV ut på?

11. april 2018

I løpet av året skal Stortinget ta stilling til om vi skal ta inn EUs fjerde jernbanepakke i Norsk lov. Med mindre vi bruker vetoretten mot denne pakken, vil oppstykkingen og liberaliseringen i regjeringens jernbanereform bli irreversibel.

Hva er kabotasje?

11. april 2018

AUF-leder Mani Hussaini var denne uken ute i media med krav om at Arbeiderpartiet skal si nei til EUs nye kabotasjeregler, for å verne om ordnede kår i transportsektoren. Kabotasje er imidlertid et fremmedord for mange. Her kommer en liten oppsummering av hva kabotasje er, og hva EUs nye kabotasjeregler går ut på.

EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. april 2018

EUs kommisær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, Marianne Thyssen, la i mars frem et forslag om å opprette et nytt overnasjonalt EU-byrå: denne gangen for arbeidsmarkedet. Byrået skal i følge planen være opprettet i løpet av 2019, og i full drift fra 2023.