31 treff på Politikk

19. april 2018

Snøkrabbesaken – delikatesse til besvær

I EØS-avtalen mellom Norge og EU er handel med fiskeri- og landbruksprodukter regulert i egne avsnitt som det forhandles om hvert år eller annethvert år. Norge har en bilateral fiskeriavtale med EU fra 1980, og samarbeidet ble utvidet ved inngåelsen av EØS i 1992.

26. april 2018

Liberalisering i 4 omganger - konsekvensene av EUs jernbanepakker

Den 24. Desember 2017 ble EUs fjerde jernbanepakke gjort gjeldende i unionen. I løpet av 2018 kommer direktivene og forordningene i pakken til Norge. Jernbanepakke IV er et ledd i en lengre trend av tog-privatiseringer fra EU. Her er en liten oversikt over innholdet i de tidligere 3 jernbanepakkene.

10. okt. 2017

Få Storbritannia tilbake til EFTA

Les vår leders kronikk om Storbritannia, EFTA og Norge som sto i Nationen her.

24. nov. 2017

Hva er ACER og hvorfor burde du bry deg?

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er EUs energibyrå og har som mål etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. I løpet av 2018 vil Stortinget ta stilling til om Norge skal overføre suverenitet over egen kraftpolitikk til dette energibyrået.

25. juni 2018

Udemokraten

En folkeavstemning innebærer å gi befolkningen i et land en hånd på rattet i saker som er av stor betydning for landet. At Høyre, etter å ha tapt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap, mener at folkeavstemninger er et uegnet verktøy vitner om liten respekt for folkestyret.

25. okt. 2018

EUs kutt gjør vondt verre

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.

02. nov. 2017

Vi søker deg som er interessert i landbruk og miljø

Er du interessert i landbruk og miljø? Er du kritisk til EU og EØS-avtalen? Da er det deg vi ser etter!

08. jan. 2018

Debatt: EUs Energiunion, dyrere strøm eller grønnere EU?

Debattmøte mellom Oslo Arbeiderparti og Nei til EU.

08. jan. 2018

Brexit: muligheter og utfordringer

Storbritannia forlater EU. Vil britene velge EFTA, en EØS-variant eller en selvstendig handelsavtale?

08. jan. 2018

EU møter Brexit, EØS møter arbeidslivet

Arrangør: LO i Oslo, Nei Til EU, LO i Trondheim. Dette er et formøte før Trondheimskonferansen.