Ungdom mot EUs hvoedprioritering i 2015 vil bli handelspolitikk, det vedtok vårt 25. ordinære landsmøte søndag 25. januar. Ungdom mot EU er svært kritisk til at EUs nye handelsavtaler gir store, internasjonale selskaper stadig mer kontroll over enkelte lands politikk. Dette er en direkte trussel mot folkestyre, da makt flyttes til lukkede møterom i Brüssel og vekk fra folkevalgte politikkere. Det vil være viktig for Ungdom mot EU å spre kunnskap om TISA og TTIP og bidra til en faktabasert debatt om handelsavtalers påvirkning på norsk politikk.

- Det blir viktig å stoppe frihandelsavtalen mellom EU og USA, Transatlantic trade and investment partnership (TTIP). Alt tyder på at TTIP vil rasere miljøpolitikken og flytte makt vekk fra folk flest til store selskaper. Det tar det verste fra USA og kombinerer det med det verste fra EU, sier nylangt leder Åsa Kjerstine Kjølberg Moen.  - TTIP vil også ramme oss i Norge. Statsminister Erna Solberg prøver å få oss inn i avtalen, det nekter vi å godta. Vi skal gjøre det vi kan for at det blir det norske folk og ikke EU-byråkrater eller amerikanske storselskaper som bestemmer i Norge, lover Kjølberg Moen.

Dette og mye mer vedtok landsmøte i ny arbeidsplan som fastsetter hva organisasjonen skal jobbe med det neste året, i tillegg vedtok vi ny politisk plattform, ny ledelse og seks uttalelser. Dette vil legges ut på nettsidene så fort vi får oppdatert de.

Flere nyheter fra arkivet: