Jean-Claude Juncker er ny president for EU-kommisjonen (Photo: http://consilium.europa.eu/)De siste årene har EU vært plaget av krise. Økonomien i flere EU-land har haltet, statsfinansene har vært under press, arbeidsledigheten har økt og fattigdommen har bredt om seg. EU har ikke evnet å utforme ny politikk for å bringe unionen ut av krisen.

Etter EU-valget i vår hadde EU muligheten til å velge en ny kurs, til å utforme ny politikk og til å bringe folk inn i arbeid og ut av fattigdom. Vi ser i stedet at de valgte samme kurs og samme politikk. Den 15. juli valgte EU-parlamentet Jean-Claude Juncker som president i Europakommisjonen, og valgte dermed en Brüssel-insider som ikke kommer til å endre kursen. Juncker uttalte i valgkampen at EU bare trengte mer tid, ikke en annen politikk.

EU-statenes hengivenheten til det bestående ser man også i kandidatene de nominerte til å bli kommisjonærer. Kun 7 av 28 medlemsland spilte inn kvinnelige kandidater til kommisjonen, og først med klare lovnader om at kvinnelige kommisjonærer skulle få viktige ansvarsområder økte antallet kvinnelige kandidater til 9.

Innbyggerne i EU-landene trenger en annen kurs enn den EU har ført de siste årene. Med Juncker-kommisjonen kommer kursen til å bli den samme. Konsekvensen av denne politikken er fortsatt høy arbeidsledighet, fortsatt fattigdom, og fortsatt krise.

Flere nyheter fra arkivet: