For første gang noen sinne behandler vi et forslag til helhetlig arbeidslivsprogram. Da EØS-avtalen ble signert var den ikke ment å gå inn i hvordan vi skal organisere vår arbeidslivspolitikk. I senere tid er dette i stadig større grad blitt tilfellet, og flere opparbeidede rettigheter, og ILO-konvensjoner må i dag vike for EUs krav om fri flyt. EUs frie flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft skaper et mer brutalisert arbeidsliv, hvor arbeidere deles inn i et A- og et B-lag.

Gjennom blant annet verftssaken og havnearbeidersaken, sammen med tjenestedirektivet, utstasjoneringsdirektivt og vikarbyrådirektivet, har EØS vist seg som en stadig større trussel mot den norske modellen og de lønns- og arbeidsvilkårene som arbeiderbevegelsen har kjempet frem. Det er en utvikling vi må ta på alvor.

Her kan du lese landsstyrets forslag til arbeidslivsprogram.

Flere nyheter fra arkivet: