Ungdom mot EU støtter Industri Energi i kampen for en sikker arbeidshverdag for de som arbeider offshore. De strenge reglene som helikopterselskap som driver i Norge arbeider etter er helt nødvendige, og vi ser at EUs nye offshore helikopterforordning (HOFO) er en trussel for disse. Dersom HOFO vedtas, og helikoptertjenesten konkurranseutsettes på internasjonal basis, vil ikke Norge kunne kreve nasjonal driftstillatelse. Dette betyr at dersom regjeringen går inn for HOFO, så settes arbeideres sikkerhet til side for å blidgjøre EU.

Foto: Atle Espen Helgesen

Ungdom mot EU mener at arbeidernes sikkerhet må komme foran EUs behov for å utvide markedet. Vi stiller oss bak Industri Energi i kravet om å avvise at forordningen er EØS-relevant, men krever at Norge også må bruke reservasjonsretten mot forordningen dersom den blir ansett som EØS-relevant.

Flere nyheter fra arkivet: