Et solidarisk Europa- uten EU

Min drøm er et Europa der pengeseddelen må vike for stemmeseddelen. Et Europa der arbeidsfolk får lønn som fortjent. Et Europa der folket, ikke byråkratene og toppolitikerne i Brussel, er de som bestemmer. I dag står EU og EØS i veien for et slikt samfunn

EU har siden oppstarten vært bygget på en tanke om de “fire frihetene”. I sin spede begynnelse var EU med på å dempe konfliktene som eksisterte i etterkrigs-Europa, men etterhvert har vi begynt å se konsekvensene av hva EU sin nyliberalistiske politikk kan føre med seg.

EU frarøver selvråderett og bryter ned folkestyret

Gjennom EØS-avtalen har Norge pålagt seg å innføre over 11.000 EU-direktiver[1], med en detaljstyring som overgår en grå byråkrat sine våteste drømmer. EU sin kamp (som de til slutt måtte gi opp) for en spesiell krumning av agurker og bananer kan man kanskje le litt av, men det blir mer alvorlig når det dreier seg om direktiver som ødelegger den norske modellen i arbeidslivet eller som har dypt inngripende effekter på selvstyret vårt, slik som i ACER-saken.

Norges befolkning har ved to anledninger i 1972 og 1994 sagt klart og tydelig nei til Norsk EU-medlemskap. Da er det paradoksalt at regjeringen åpenlyst skryter av at: “Norge best i EØS-klassen på gjennomføringen av EU-direktiver”.

Samtidig har Stortinget i mange år hatt flertall av EU-tilhengere, selv om folkeopinionen hele tida har vært negative til EU-medlemskap. Dette snudde endelig ved valget i 2017, hvor endelig et flertall av de innvalgte på Stortinget var mot EU-medlemskap[2].

Jeg tror den jevne nordmann allerede mener at det er for lang vei fra fra folket på Sotra til dresskledde menn på Stortinget allerede. Da må vi slutte å la EU overstyre oss gjennom direktiver og forordninger. Det skaper mer politikerforakt og bryter ned det norske folkestyret.

Følelsen av å bli overstyrt, oversett og underlagt andre interesser føler andre europeiske land sine befolkninger også. Dessverre har det som oftest resultert i at høyrepopulistiske, høyreradikale og selv høyreekstremistiske krefter vokser i sin motstand mot EU-eliten. Som sosialist ser jeg med stor bekymring på de strømningene som nå foregår på kontinentet. Vi veit fra historia hva ytre høyre i maktposisjon kan forårsake. Da må vårt alternativ være å finne sammen til solidariteten på tvers av landegrensene på kontinentet, men uten at det medfører gjeldskrav til tyske banker, ordre om å kutte i velferden eller å deregulere arbeidsmarkedet.

EU ødelegger den norske modellen i arbeidslivet

Fri flyt av alt som kan flyte virker som en hovedregel i EU. Det vil si- med mindre du flykter over middelhavet, da vil enkelte i EU helst at du skal synke så fort som mulig. Et område der de “fire frihetene” virkelig utvikler seg til en tvangstrøye, er i arbeidslivet.

I Norge har vi i de siste åra merka en stor pågang av østeuropeiske arbeidere som kommer til Norge for å jobbe, særlig etter øst-utvidelsen i 2004. Det er en berikelse at folk fra andre land i Europa kan komme å jobbe i Norge, men det må skje på riktige premisser. Jeg får frysninger langt nedover ryggen når jeg ser hva noen arbeidsinnvandrere blir tvunget til å jobbe for og til hvilken grad de blir utnyttet av griske arbeidsgivere. På enkelte byggeplasser har arbeidere blitt betalt 30 kroner i timen, og i noen veldig ekstreme tilfeller har betalinga blitt utlevert i form av sigaretter. Andre har blitt stuet inn på brakker der flere må dele seng og rom og med svært dårlige sanitær-forhold. EU og EØS fører til at den frie flyten av arbeidskraft resulterer i dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Rød Ungdom vil alltid kjempe for at arbeidsfolk skal få en lønn som fortjent, etter lønnsvilkåra som eksisterer i det landet de jobber i. Derfor ønsker vi å få en strengere kontroll på hvor mange som kommer hit, men også at alle i Norge faktisk får den lønna de har krav på. Det er solidarisk overfor begge parter, både nordmenn og arbeidsinnvandrere som slipper å bli sosialt dumpa slik som dagens frislipp tillater.

Rød Ungdom vil ikke at Europa sin solidaritet skal begrenses til Schengen sine grenser. Det skal være helt irrelevant om man er fra Sverige eller Swaziland. Derfor er vår fremste oppgave som EU-motstandere i den tida vi lever i nå, å få fram budskapet om solidaritet med hele verdens folk.

Til slutt vil vi i Rød Ungdom takke dere i Ungdom mot EU for at dere står på i kampen for norsk selvstyre, for solidaritet og miljø. Jeg er glad at vi står skulder til skulder i de viktigste sakene og jeg gleder meg til et fortsatt godt samarbeid![1] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BQ6w0/kampen-om-eu-direktiver-eu-11-013-norge-0
[2] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu_direktiver/id2572907/

reLATERT

Se alle arrangementer

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Dagsseminar om EU og EØS i Drammen

26. sep. 2018

Ungdom mot EU arrangerer med Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Rød Ungdom i Buskerud et dagsseminar for ungdom. Vi ønsker å sette lys på hvorfor vi er EU-motstandere samt formidle informasjon om hvordan vi blir påvirket av EU og EØS-avtalen.

Espen om EU: Valgår i EU

13. sep. 2018

Hvert femte år skjer det noe magisk i den dovne, belgiske byen Brüssel. Da er det nemlig parlamentsvalg og kommisjonsbytte i EU. I 2019 kolliderer dette med utnevnelsen av en ny president for den europeiske sentralbank også. Alt er duket for et spennende år med kjente og mindre kjente fjes i nye posisjoner, euroskeptiske populister og lav valgdeltagelse.

Det kan være farlig å arbeide i Norge hvis du kommer fra et EU-land

03. sep. 2018

Dette gjesteinnlegget er fra Heismontørenes fagforening og omhandler saken om Ramundas Gudas fra Litauen som kom til Norge for å arbeide. Den unge Litaueren på 21 år havnet i en stygg arbeidsulykke, og innlegget setter fokus på EØS-avtalens svakere sider når det kommer til arbeidsliv og arbeideres rettigheter.

Årets studietur med Studenter mot EU går til Hellas!

29. aug. 2018

Ungdom mot EUs studentsatsing Studenter mot EU arrangerer årlig studietur til et land i Europa. Tidligere studieturer har gått til Brüssel og London. I høst går turen til Athen og Hellas!

EØS-elefanten i rommet

21. aug. 2018

Den siste tiden har vi kunne lese om hvordan kriminelle nettverk har slått seg opp i deler av norsk bygge- og renholdsbransje. Arbeidslivskriminalitet har blitt et så alvorlig samfunnsproblem at regjeringen har vedtatt en egen strategi og lover økt innsats mot bakmenn og nettverk. Ingen ser imidlertid ut til å ville stille spørsmålstegn med den store elefanten i rommet: nemlig EØS-avtalens arbeidslivsbestemmelser om fri flyt.

Kampen mot EU er kampen for folkestyre

02. juli 2018

Som sosialist er jeg overbevist om at de beste samfunnene er samfunn med små forskjeller. Der makt og rikdom deles mellom folk i stedet for å havne hos noen få på toppen. Samfunn der vanlige folk har makt. Den europeiske union står i direkte motsetning til dette samfunnet.

Udemokraten

25. juni 2018

En folkeavstemning innebærer å gi befolkningen i et land en hånd på rattet i saker som er av stor betydning for landet. At Høyre, etter å ha tapt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap, mener at folkeavstemninger er et uegnet verktøy vitner om liten respekt for folkestyret.

Sommer Mot EU presenterer forfatter Halvor Fjermeros

16. juni 2018

På Sommerfestivalen vår får vi besøk av innleder Halvor Fjermeros! Han er 66 år, tidligere journalist i Klassekampen og er forfatter av flere bøker, inkludert “Uro i euroland. En europeisk reiserapport om avmakt og motstand blant fagorganiserte og sosiale bevegelser i det nye arbeidslivet i EU.”

Brexit - Storbritannias utmelding av den Europeiske Union

03. juni 2018

23. juni 2016 stemte et flertall av britiske borgere at Storbritannia burde melde seg ut av den Europeiske Union, populært kalt “Brexit”.

Hva er EFTA?

22. mai 2018

I 1960 signerte syv europeiske land en handelstraktat med mål om å etablere fri handel blant vesteuropeiske land uten overnasjonal styring. Norge, sammen Østerrike, Sveits, Sverige, Danmark og Portugal fulgte Storbritannia i det som var deres alternativ for samhandel og samarbeid mellom kapitalistiske land i Europa under den kalde krigen. Denne traktaten dannet grunnlaget for organisasjonen, hvis akronym den deler, det Europeiske Frihandelsforbund (EFTA).

EUs finanstilsyn får mer makt

04. mai 2018

Gjennom de siste årene har Norge ved flere anledninger overført myndighet over flere politiske områder til diverse EU-byråer, deriblant finanstilsynet og ACER. Hver gang nei-siden har tatt kampen mot denne typen suverenitetsavståelser har vi blitt møtt med påstander som ”dette er jo helt ukontroversielt” eller ”byrået sitt mandatområde er lite inngripende”.