Et solidarisk Europa- uten EU

Min drøm er et Europa der pengeseddelen må vike for stemmeseddelen. Et Europa der arbeidsfolk får lønn som fortjent. Et Europa der folket, ikke byråkratene og toppolitikerne i Brussel, er de som bestemmer. I dag står EU og EØS i veien for et slikt samfunn

EU har siden oppstarten vært bygget på en tanke om de “fire frihetene”. I sin spede begynnelse var EU med på å dempe konfliktene som eksisterte i etterkrigs-Europa, men etterhvert har vi begynt å se konsekvensene av hva EU sin nyliberalistiske politikk kan føre med seg.

EU frarøver selvråderett og bryter ned folkestyret

Gjennom EØS-avtalen har Norge pålagt seg å innføre over 11.000 EU-direktiver[1], med en detaljstyring som overgår en grå byråkrat sine våteste drømmer. EU sin kamp (som de til slutt måtte gi opp) for en spesiell krumning av agurker og bananer kan man kanskje le litt av, men det blir mer alvorlig når det dreier seg om direktiver som ødelegger den norske modellen i arbeidslivet eller som har dypt inngripende effekter på selvstyret vårt, slik som i ACER-saken.

Norges befolkning har ved to anledninger i 1972 og 1994 sagt klart og tydelig nei til Norsk EU-medlemskap. Da er det paradoksalt at regjeringen åpenlyst skryter av at: “Norge best i EØS-klassen på gjennomføringen av EU-direktiver”.

Samtidig har Stortinget i mange år hatt flertall av EU-tilhengere, selv om folkeopinionen hele tida har vært negative til EU-medlemskap. Dette snudde endelig ved valget i 2017, hvor endelig et flertall av de innvalgte på Stortinget var mot EU-medlemskap[2].

Jeg tror den jevne nordmann allerede mener at det er for lang vei fra fra folket på Sotra til dresskledde menn på Stortinget allerede. Da må vi slutte å la EU overstyre oss gjennom direktiver og forordninger. Det skaper mer politikerforakt og bryter ned det norske folkestyret.

Følelsen av å bli overstyrt, oversett og underlagt andre interesser føler andre europeiske land sine befolkninger også. Dessverre har det som oftest resultert i at høyrepopulistiske, høyreradikale og selv høyreekstremistiske krefter vokser i sin motstand mot EU-eliten. Som sosialist ser jeg med stor bekymring på de strømningene som nå foregår på kontinentet. Vi veit fra historia hva ytre høyre i maktposisjon kan forårsake. Da må vårt alternativ være å finne sammen til solidariteten på tvers av landegrensene på kontinentet, men uten at det medfører gjeldskrav til tyske banker, ordre om å kutte i velferden eller å deregulere arbeidsmarkedet.

EU ødelegger den norske modellen i arbeidslivet

Fri flyt av alt som kan flyte virker som en hovedregel i EU. Det vil si- med mindre du flykter over middelhavet, da vil enkelte i EU helst at du skal synke så fort som mulig. Et område der de “fire frihetene” virkelig utvikler seg til en tvangstrøye, er i arbeidslivet.

I Norge har vi i de siste åra merka en stor pågang av østeuropeiske arbeidere som kommer til Norge for å jobbe, særlig etter øst-utvidelsen i 2004. Det er en berikelse at folk fra andre land i Europa kan komme å jobbe i Norge, men det må skje på riktige premisser. Jeg får frysninger langt nedover ryggen når jeg ser hva noen arbeidsinnvandrere blir tvunget til å jobbe for og til hvilken grad de blir utnyttet av griske arbeidsgivere. På enkelte byggeplasser har arbeidere blitt betalt 30 kroner i timen, og i noen veldig ekstreme tilfeller har betalinga blitt utlevert i form av sigaretter. Andre har blitt stuet inn på brakker der flere må dele seng og rom og med svært dårlige sanitær-forhold. EU og EØS fører til at den frie flyten av arbeidskraft resulterer i dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Rød Ungdom vil alltid kjempe for at arbeidsfolk skal få en lønn som fortjent, etter lønnsvilkåra som eksisterer i det landet de jobber i. Derfor ønsker vi å få en strengere kontroll på hvor mange som kommer hit, men også at alle i Norge faktisk får den lønna de har krav på. Det er solidarisk overfor begge parter, både nordmenn og arbeidsinnvandrere som slipper å bli sosialt dumpa slik som dagens frislipp tillater.

Rød Ungdom vil ikke at Europa sin solidaritet skal begrenses til Schengen sine grenser. Det skal være helt irrelevant om man er fra Sverige eller Swaziland. Derfor er vår fremste oppgave som EU-motstandere i den tida vi lever i nå, å få fram budskapet om solidaritet med hele verdens folk.

Til slutt vil vi i Rød Ungdom takke dere i Ungdom mot EU for at dere står på i kampen for norsk selvstyre, for solidaritet og miljø. Jeg er glad at vi står skulder til skulder i de viktigste sakene og jeg gleder meg til et fortsatt godt samarbeid![1] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BQ6w0/kampen-om-eu-direktiver-eu-11-013-norge-0
[2] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu_direktiver/id2572907/

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

17. des. 2019

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

EU og EØS tilbake i samfunnsfaget!

03. des. 2019

Allerede i dag sliter folk med å gjøre rede for EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Da er svaret å styrke, ikke stryke, kompetansekravet.

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

13. feb. 2019

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. feb. 2019

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.