Kampen mot EU er kampen for folkestyre

Som sosialist er jeg overbevist om at de beste samfunnene er samfunn med små forskjeller. Der makt og rikdom deles mellom folk i stedet for å havne hos noen få på toppen. Samfunn der vanlige folk har makt. Den europeiske union står i direkte motsetning til dette samfunnet.

En union for storkapitalen

EU er bygd på markedsliberalismens prinsipp om fri flyt av kapital, varer og tjenester. Disse prinsippene er traktatfestet i unionen og kan ikke endres med mindre alle medlemslandene er enige samtidig. EU ønsker å bygge sin økonomiske makt på å tilgjengeliggjøre billig arbeidskraft, privatisere naturressurser og privatisere velferdstjenester. Når EU er bygd på disse prinsippene om europeisk integrasjon for å tjene de økonomiske interesser, kan vi aldri støtte opp om det.

Det er viktigere enn noen gang at SU og UMEU er tydelige på at EU er et prosjekt som bryter fundamentalt med de tingene vi synes er best med Norge. Et samfunn med små økonomiske forskjeller. Et samfunn der det er kort vei til makten og et samfunn der vi eier naturressursene i fellesskap.

Det siste har blitt utfordret av EUs energibyrå ACER. EU ønsker et integrert energimarked og bygger overnasjonale institusjoner for å regulere dette og bygge opp om den «frie konkurransen». Vi er en nasjon med lave kraftpriser, kalde vintre og mye kraftkrevende industri som vil tape på EU sitt marked. Vi er bedre tjent med å kunne styre over våre egne fossefall og bruke vår rene energi til å skape verdens mest miljøvennlige aluminium eller drive verdens grønneste bilpark.

Fredsprosjektet som rakner

EU har blitt hyllet som et fredsprosjekt. Samtidig viser det seg at EU er handlingslammet i møte med fremveksten av autoritære regimer i Polen og Ungarn. Den polske regjeringen har gjennom en rekke domstolsreformer arbeidet med å viske ut skillet mellom en uavhengig domstol og landets politiske maktutøvere. Endringene fører til at regjeringen får politisk makt over domstolene og bryter grunnleggende med maktfordelingsprinsippet. EU har svart med den omtalte «atombomben», artikkel 7 i EU-traktaten.

Etter utallige runder med kritikk og trusler mot Polen har EU nå prøvd å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten for første gang i unionens historie. Artikkel 7 er prosedyren som kan brukes mot land som bryter med fundamentale EU verdier. Fundamentale verdier omtales i artikkel 2 som frihet, demokrati og rettssikkerhet. Ettersom artikkel 7 kan medføre at et medlemsland mister stemmeretten i EU sine organer har prosedyren fått tilnavnet «atombomben».

For at «bomben» skal føre til konkrete straffetiltak må det være enstemmighet i EU. Her kommer problemet for unionen ettersom Ungarn vil blokkere et slikt vedtak. Noe som ikke er overraskende ettersom Ungarn selv er under trussel for å få «atombomben» brukt mot seg som en konsekvens av at landet har beveget seg i stadig mer totalitær retning. På den måten kan Polen og Ungarn verne hverandre.

Den virkelige «atombomben» vil være å vedta økonomiske sanksjoner. Polen er et land som mottar store overføringer fra EU. Før det blir snakk om å fjerne dem er det lite som tyder på at Polen vil rette seg etter EU sin kritikk. Men økonomiske sanksjoner bryter med EU sin respekt for storkapitalen.

Det er sterk symbolikk i å slippe «atombomben», men sprengkraften kan forlate bomben like fort som den ble avfyrt. Når det kommer til stykket så må EU vise at de er villig til å sette økonomiske sanksjoner bak kritikken av Polen dersom de virkelig mener at EUs grunnverdier nå står på spill.

Vi skal aldri slutte å kjempe

Vi i Sosialistisk Ungdom er glad for den kampen dere kjemper mot EU og EØS-avtalen. At dere tar kampen mot jernbanepakke 4, at dere kjemper mot Acer og at dere kjemper for folkestyre er utrolig viktig. Det er sterke økonomiske interesser vi kjemper mot. Men vi har vunnet kampen to ganger og vi skal vinne den igjen.

Vi kjemper sammen med dere og jeg gleder meg til et godt samarbeid.

reLATERT

Se alle arrangementer

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

13. feb. 2019

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. feb. 2019

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Høyt spill fra EU

16. jan. 2019

Tirsdag 15. januar ble statsminister Theresa Mays forslag Brexit-avtale nedstemt i det britiske underhuset. Dermed fortsetter den politiske uroen frem mot 29. mars, dagen da Storbritannia etter planen skal forlate EU.

Hellas - solidaritet, krise og håpløsthet

17. des. 2018

31. oktober til 5. november 2018 var 11 studentmedlemmer i Ungdom mot EU på studietur til Athen, Hellas. Alle deltakerne fikk i oppgave å skrive en oppsummering fra en av postene på programmet. Her kan du lese deres opplevelser fra turen.

Studenter mot EU på studietur i Hellas

19. nov. 2018

31 Oktober til 5 November befant det seg 12 norske ungdommer i Hellas, Athen. Studietur med studenter mot EU ble avholdt i denne tidsperioden i år (2018). I denne teksten skal jeg, som en av deltagerne, fortelle hvordan det var å være på studietur i Hellas sammen med denne flotte gjengen.

Espen om EU: Angela Merkel

06. nov. 2018

Etter 13 år ved roret går EUs lengstsittende og mektigste statsleder av som partileder for kristendemokratene (CDU) og innleder det siste kapittelet i hennes virke som kansler, et kapittel som kan bli svært kort. I den anledning, kan det være på sin plass å gå gjennom hennes virke, ettermæle og veien videre. For mange var hun et symbol på konsensus, stabilitet og disiplin i en krevende tid. For andre var hun sjefsarkitekten bak eurokrisen, Hellas sin kollaps og ytterligere maktkonsolidering i Brussel.

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.

EUs kutt gjør vondt verre

25. okt. 2018

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Dagsseminar om EU og EØS i Drammen

26. sep. 2018

Ungdom mot EU arrangerer med Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Rød Ungdom i Buskerud et dagsseminar for ungdom. Vi ønsker å sette lys på hvorfor vi er EU-motstandere samt formidle informasjon om hvordan vi blir påvirket av EU og EØS-avtalen.